Informace o oprávnění využívat WebXR

Abyste mohli využívat nejnovější funkce a byli zabezpečeni nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi, aktualizujte prosím svou verzi Firefoxu.

Tento článek vysvětluje funkce Firefoxu pro virtuální realitu a také jak spravovat oprávnění pro weby, které žádají o přístup k vašim zařízením pro virtuální realitu. Tyto funkce jsou k dispozici počínaje verzí Firefoxu 73.

Povolení přístupu k zařízením pro virtuální realitu

Webové stránky, které nabízejí obsah a mohou být zobrazeny ve virtuální realitě, požádají o přístup k vaší připojené náhlavní soupravě. Řekněme třeba, že najdete 360° video nebo imerzivní hru, kterou si chcete zahrát. Pokud jste danému webu přístup povolili, může obsah zobrazit přímo ve vaší náhlavní soupravě, aniž byste museli cokoli dělat, například stáhnout nějakou aplikaci.

Tato služba je zcela volitelná. Firefox kvůli ochraně vašeho soukromí nepovoluje webům přístup k vaší náhlavní soupravě bez vašeho svolení. A stejně jako všechny prvky Firefoxu je tato služba vytvářena za použití otevřených standardů, které usnadňují přijetí webovými vývojáři.

Jak to funguje?

Když navštívíte webovou stránku podporující virtuální realitu, Firefox se vás zeptá, zda chcete povolit přístup k vašim zařízením pro virtuální realitu.

Pokud přístup k vašemu zařízení povolíte, Firefox shromáždí pár údajů o vaší náhlavní soupravě a odešle je webu.

Pokud přístup nepovolíte, Firefox neudělá nic. V závislosti na zamýšleném způsobu použití webu možná budete moci k obsahu stále přistoupit ve 2D prohlížeči.

Pokud zaškrtnete políčko pro zapamatování si tohoto rozhodnutí, Firefox bez dotazování tomuto webu vždy povolí nebo vždy zablokuje přístup k vašim zařízením pro virtuální realitu.

Jaké údaje se odesílají a komu? Jak je chráněno mé soukromí?

Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité a proto nebude Firefox sdílet údaje o vašich zařízeních ani údaje z jejich senzorů bez vašeho svolení. Při návštěvě stránky, která žádá vaše údaje, budete před sdílením jakýchkoli údajů s daným webem a naším poskytovatelem služeb třetí strany dotázáni.

Ve výchozím nastavení odesílá Firefox následující údaje související s vašimi zařízeními pro virtuální realitu:

 • Typ náhlavní soupravy a ovladačů pro virtuální realitu, jež máte připojené, včetně názvu obchodní značky, rozlišení displeje, obnovovací frekvence a zorného pole.
 • Tlačítka, joysticky, spouštěče, povrchy citlivé na dotek nebo jiné ovládací prvky, které zařízení poskytuje pro vstup.
 • Vstup přicházející z ovladačů, jako třeba stisknutí tlačítka a pohyby joysticku.
 • Případná seřízení náhlavní soupravy, jako třeba vzdálenost mezi vašimi zornicemi (mezioční vzdálenost) a vzdálenost mezi zorníkem a vaším okem. Tyto úpravy jsou jedinečné pouze pro vás.
 • Rozměry prostoru, který jste pro virtuální realitu vymezili.
 • Výšku náhlavní soupravy nad zemí, což při nasazení může zjistit vaši výšku.
 • Polohu, orientaci a zrychlení zařízení pro virtuální realitu v prostoru vzhledem k vašemu okolnímu prostředí.

Tyto údaje jsou kvůli ochraně vašeho soukromí vyměňovány prostřednictvím šifrovaného spojení. Jakmile má Firefox údaje o vašem zařízení k dispozici, předá je webu, který o ně požádal. Weby tyto údaje používají ke správnému vykreslení virtuálního prostředí v náhlavní soupravě, k mapování vstupů z ovladačů na akce a k tomu, aby vám pomohly zůstat uvnitř vytyčené hrací oblasti. Sdílení těchto údajů s webem může zvyšovat jeho schopnost vás jednoznačně identifikovat.

Povolení přístupu k zařízením pro virtuální realitu umožňuje webu s těmito zařízeními interagovat, aby web mohl:

 • předvádět v náhlavní soupravě virtuální scénu, s pokrytím celého zorného pole a zakrýváním jakékoli jiné virtuální scény.
 • přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů zabudovaných v náhlavní soupravě nebo do ní zapojených.
 • řídit v ovladačích hmatovou odezvu (např. rachotící motory).

Udělení oprávnění přistupovat k zařízením pro virtuální realitu neposkytuje přímý přístup ke všem senzorům v zařízení. Následující údaje nejsou webu předávány, i když má povolen přístup k zařízením:

 • Obrázky nebo videopřenosy pořizované kamerami v zařízeních pro virtuální realitu. Kamery se někdy používají k určení polohy a orientace zařízení, ale s webem se sdílí pouze pozice a orientace – údaje použité pro výpočet této pozice sdíleny nejsou.
 • Zeměpisná poloha ani kompasový kurz/orientace. Všechny pozice a orientace zařízení pro virtuální realitu jsou vztažené k utvořené hrací oblasti.
 • Některé náhlavní soupravy pro virtuální realitu budou při interakci uživatele se systémovými funkcemi pro bezpečnostní účely nebo v případě přímé aktivace uživatelem poskytovat videopřenos. Ten lze provádět během toho, co web předvádí svou virtuální scénu. Toto dění zachycující video není přístupné webům, kterým byl povolen přístup k zařízením pro virtuální realitu.
 • Mikrofony, i když jsou do zařízení pro virtuální realitu zabudovány.

Pokud chce web přistupovat ke kameře nebo mikrofonu ve vašem zařízení pro virtuální realitu, musí požádat o zvláštní oprávnění. Mezi žádosti předložené webem budou tedy patřit i výslovné žádosti o sdílení „mikrofonu“ a/nebo „kamery“. Bližší informace o oprávněních přistupovat k mikrofonu a kameře naleznete v článku How to Manage Your Camera and Microphone Permissions with Firefox.

Úplný popis údajů, které Firefox shromažďuje a používá, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro prohlížeč Firefox.

Pro informace o tom, co web žádající o oprávnění dělá s údaji o vaší poloze, se prosím podívejte do zásad ochrany osobních údajů tohoto webu.

Jak zruším oprávnění udělené webu?

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. Do vyhledávacího pole v pravé horní části stránky zadejte „virtuální realita“ (nebo přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a sjeďte dolů k podsekci Oprávnění).
 3. V nalezené podsekci Oprávnění klikněte vedle textu Virtuální realita na tlačítko Nastavení.
  Otevře se dialog Oprávnění pro virtuální realitu.
 4. Projděte seznam webů, jimž byl přístup povolen či zakázán a případně proveďte změny.

Jak webům zakážu žádat o oprávnění přistupovat k mým zařízením?

Pokud web dává Firefoxu najevo, že chce přistupovat k vašim zařízením pro virtuální realitu, standardně se vás Firefox zeptá, jestli chcete přístup povolit. Můžete Firefoxu nařídit, aby všem webům nové žádosti o povolení přístupu automaticky odmítal.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. Do vyhledávacího pole v pravé horní části stránky zadejte „virtuální realita“ (nebo přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a sjeďte dolů k podsekci Oprávnění).
 3. V nalezené podsekci Oprávnění klikněte vedle textu Virtuální realita na tlačítko Nastavení.
  Otevře se dialog Oprávnění pro virtuální realitu.
 4. Zaškrtněte políčko Blokovat nové žádosti o přístup k vašim zařízením pro virtuální realitu.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Tím zabráníte všem webům, aby nově žádaly o oprávnění přistupovat k vašim zařízením. Přístup budou mít pouze weby, jimž byl v dialogu Oprávnění pro virtuální realitu přístup povolen.

Jak mohu na svůj web přidat podporu obsahu ve virtuální realitě?

Podporu pro virtuální realitu můžete do své služby integrovat podle příručky WebXR Device API na webu MDN.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více