If I subscribe to Hubs will my rooms, scenes, and content on hubs.mozilla.com carry over?

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Not automatically. We are considering tools that make exporting and importing content into Hubs easier. If you have avatars and scenes that you have created, you can import them to your new Hub by following these steps

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více