Hubs Vive controls

See the Hubs Documentation for more information on Hubs controls.

Vive controls

You can also use the keyboard keys while using your Vive.

ActionControlsContext
MoveLeft controller touchpad
TurnRight controller touchpad
Move fasterPress top of touchpad
TeleportTrigger
TeleportPress center of touchpadWhile holding pen
Show menusPress and hold center of touchpad on right controller
Rotate objectRotate controllerAfter pressing and holding the Rotate button in the object's menu
Grab objectGrip button on either controller
Scale objectMove both hands together or apart while holding an objectWhile holding an object
Move object closer/awaySwipe up/down on right touchpadWhile holding an object with cursor
Scale objectShift + Mouse wheelWhile holding an object
Move object closer/awayUp/down on right thumbstickWhile holding an object with cursor
Draw with penTriggerWhile holding a pen
Next/previous pen colorUp/down on touchpadWhile holding a pen
Change pen sizeSwipe left/right on touchpadWhile holding a pen
Undo pen strokePress top of touchpadWhile holding a pen
Take photoTriggerWhile holding a camera
Increase/decrease media volumePress up/down on right touchpadWhile hovering over media

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více