Hovory a hlasová schránka ve Firefox OS

(Přesměrování z How to make a call)

Firefox OS má mnoho skvělých funkcí pro správu a uskutečňování hlasových hovorů.

 • Chcete-li uskutečnit hovor, otevřete aplikaci Telefon, vytočte číslo a klepněte na zelené tlačítko hovoru. Také můžete vybrat číslo z historie volání Call call log nebo vašich kontaktů Call contacts .

Zahájení hovoru z historie volání nebo vašich kontaktů

Historie volání Call call log obsahuje seznam všech vašich příchozích, odchozích i zmeškaných hovorů. Pracuje také se seznamem vašich kontaktů, což umožňuje uskutečňovat hovory nebo ukládat čísla do seznamu vašich kontaktů.

 • Klepnutím na hovor od existujícího kontaktu otevřete stránku s jeho detaily. Poté klepněte na telefonní číslo pro jeho vytočení. Můžete také rovnou otevřít seznam kontaktů klepnutím na tlačítko kontaktů Call contacts ve spodní části displeje.
  firefoxos-hovor-kontakt
 • Klepnutím na hovor od nového telefonního čísla otevřete nabídku s možnostmi toto číslo vytočit, vytvořit nový kontakt nebo toto číslo přidat k již uloženému kontaktu.
  firefoxos-historie-volani-moznosti
Chcete znovu vytočit posledně volané číslo? Stačí klepnout na zelené tlačítko hovoru callbutton a automaticky se začne vytáčet naposledy volané číslo.

Další informace, jak pracovat s kontakty, si můžete přečíst v článku Import, přidání a správa kontaktů ve Firefox OS.

Možnosti během hovoru

Během hovoru můžete:

 • Klepnout na tlačítko ztišit pro vypnutí vašeho mikrofonu.
 • Klepnout na tlačítko klávesnice pro zobrazení číselné klávesnice. Tu můžete potřebovat například pro ovládání hlasové schránky nebo hlasových automatů.
 • Klepnout na tlačítko reproduktoru pro přepnutí na hlasitý reproduktor, aby i ostatní v okolí mohli poslouchat váš hovor.
 • A samozřejmě klepnout na červené tlačítko, čímž hovor ukončíte.
  In-call options

Konferenční hovor

Chcete si povídat s více lidmi současně? K hovoru se mohou připojit i vaše další kontakty.

 • Klepněte během hovoru na tlačítko přidat volajícího.
  conf call
 • Zobrazí se vaše kontakty, z nichž vyberte kontakt, který si přejete k současnému hovoru připojit.
 • Až se tento kontakt připojí, můžete tímto způsobem připojit k hovoru další přátele.
  connect conf
Maximální počet účastníků je šest, můžete tedy připojit až pět svých přátel.

Přístup ke hlasové schránce

 • Otevřete aplikaci Telefon a podržte číslo 1 pro vytočení hlasové schránky.
  Call voicemail

Share this article: http://mzl.la/1h6AcgP

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Mikk. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.