Co jsou skupiny panelů?

Informace o revizi
 • Id revize: 9896
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): Pavel Cvrček
 • Komentář:
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): JasnaPaka
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Panorama je jednoduchý způsob, jak organizovat velké množství panelu. Umožňuje vám vizuálně seskupovat související panely, přepínat mezi skupinami a rychle vyhledávat napříč všemi panely. Tento článek vám ukáže, jak se v krátkém čase orientovat ve velkém množství panelů.

Šablona "Only in Fx4" neexistuje nebo nemá schválenou verzi.

Proč bych měl(a) používat Panorama?

Pokud jste člověk, který má běžně otevřeno více panelů než se vejde na lištu s panely, je Panorama přesně pro vás. Funkce je též skvělá na seskupování panelů dle úkolu a přepínání mezi nimi. Vyzkoušejte si kroky uvedené ve zbytku článku a sami uvidíte, jak je funkce Panorama užitečná.

Jak vytvořit skupinu panelů?

"Pokud dosud nemáte otevřeno několik panelů, otevřete si je."

 1. Přejděte do pohledu Panorama klepnutím na tlačítko Panorama, které naleznete na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E. Panorama button
 2. Když poprvé přejdete do pohledu Panorama, uvidíte náhledy všech panelů v jedné skupině. Pro vytvoření nové skupiny jednoduše přetáhněte panel ven ze skupiny. Tím vytvoříte novou skupinu s tímto panelem.
  • Můžete samozřejmě pokračovat a přidávat do nové skupiny další panely, případně si založit více skupin. Creating a tab group
 3. Jakmile jste hotovi, jednoduše klepněte na panel, čímž se vrátíte zpět do normálního pohledu. Panel, na který jste klepli, bude aktivní a budou zobrazeny pouze panely ze stejné skupiny.

Jak mohu přepnout mezi skupinami panelů?

'Přepínání mezi skupinami je jednoduché. S trochou praxe se tato operace stane automatická.

 1. Přejděte do pohledu Panorama klepnutím na tlačítko Panorama, které naleznete na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Klepněte na panel ve skupině, na kterou se chcete přepnout, čím že přepnete z pohledu Panorama zpět do klasického pohledu. Panel, na který jste klepli, bude nyní aktivní a budou zobrazeny pouze ty panely, které jsou ze stejné skupiny.


Vyzkoušejte si to: Funkce Panorama je skvělá na seskupování panelů dle úkolů. Například můžete mít skupinu panelů souvisejících s hledáním dárků a jiný související s placením účtů online. Vyzkoušejte se vytvoření skupin pro věci, které normálně děláte online a použijte funkci Panorama pro přepínání mezi nimi. Je to snadné vše zorganizovat.

Jak mohu vyhledávat v mých panelech?

"Rychlé nalezení panelů – je to o mnoho snazší než hledat jehlu v kupce sena.

 1. Přejděte do pohledu Panorama klepnutím na tlačítko Panorama, které naleznete na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Klepněte na tlačítko vyhledávání po pravé straně okna. Zobrazí se vám vyhledávací pole. V něj jednoduše začněte zadávat jméno panelu, který hledáte.
  • Na tlačítko ani nemusíte klepat. Jednoduše začněte psát v pohledu Panorama a vyhledání se aktivuje automaticky.
 3. Jak píšete, panely, které odpovídají vašemu hledání, se zvýrazňují. Jednoduše klepněte na panel, čímž si jej zobrazíte v klasickém pohledu ve Firefoxu.

Panorama search

  • Pokud máte otevřeno více než jedno okno Firefoxu, můžete vidět panely z ostatních oken, které odpovídají vašemu hledání, v dolní části okna. Klepnutí na jeden z nich přepne na okno Firefoxu, zvolený panel a skupinu.

Jak mohu organizovat své skupiny panelů?

Panorama neumožňuje pouze seskupovat panely do skupin, umožňuje též skupiny organizovat. Jednoduše měňte jejich velikost, přesouvejte je, dávejte jim jména či zavírejte celé skupiny najednou. Přejděte do pohledu Panorama a vyzkoušejte si to.

 1. Přejděte do pohledu Panorama klepnutím na tlačítko Panorama, které naleznete na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.


 • Změna velikosti skupiny panelů – Pro změnu velikosti skupiny táhněte za její pravý dolní roh. Jakmile se změní velikost skupiny panelů, změní se i velikost náhledů panelů v ní umístěných.
  • Jakmile hodně zmenšíte skupinu, přepne se pohled do panelů umístěných přes sebe. Náhledy tak již nebudou zobrazeny. Klepněte na tlačítko náhledu a zobrazte si náhledy bez toho, abyste měnili velikost skupiny.
 • Změna umístění skupiny panelů – Klepněte na prázdné místo ve skupině a přesuňte ji tahem na jiné místo obrazovky.
 • Pojmenování skupin panelů – Klepněte vedle ikonky pera v horní části skupiny a zadejte její název. Poté stiskněte klávesu returnenter nebo klepněte na jiné místo v okně.
 • Zavírání skupin panelů – Každá skupina panelů má zavírací tlačítko, které je umístěno v pravém horním rohu. Klepnutím na toto tlačítko zavřete celou skupinu a panely v ní.
  • Pokud jste omylem zavřeli celou skupinu panelů, můžete klepnout na tlačítko Obnovit zavřenou skupinu a obnovit ji tak dříve než opustíte pohled Panorama.

Panely aplikací ve skupinách panelů

Pokud používáte panely aplikací spolu s funkcí Panorama, zobrazí se v podobě ikonek webů po pravé straně každé skupiny panelů.
App Tabs in Panorama