Co jsou skupiny panelů?

Informace o revizi
 • Id revize: 17992
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): Pavel Cvrček
 • Komentář:
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): JasnaPaka
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Skupiny panelů (dříve známé jako Panorama) jsou jednoduchým způsobem, jak organizovat velké množství panelu. Umožňují vám vizuálně seskupovat související panely, přepínat mezi skupinami a rychle vyhledávat napříč všemi panely. Tento článek vám ukáže, jak se v krátkém čase orientovat ve velkém množství panelů.

Poznámka: Tento článek je platný pro nejnovější verzi , kterou si můžete stáhnout z adresy mozilla.org/.

Proč bych měl(a) skupiny panelů používat?

Pokud jste člověk, který má běžně otevřeno více panelů než se vejde na lištu s panely, je funkce Skupiny panelů přesně pro vás. Funkce je též skvělá na seskupování panelů dle úkolu a přepínání mezi nimi. Vyzkoušejte si kroky uvedené ve zbytku článku a sami uvidíte, jak je funkce Skupiny panelů užitečná.

Jak vytvořit skupinu panelů?

"Pokud dosud nemáte otevřeno několik panelů, otevřete si je."

 1. Přejděte do pohledu Skupiny panelů klepnutím na seznam panelů, který naleznete na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E. Tab Groups win1
 2. Když poprvé přejdete do pohledu Skupiny panelů, uvidíte náhledy všech panelů v jedné skupině. Pro vytvoření nové skupiny jednoduše přetáhněte panel ven ze skupiny. Tím vytvoříte novou skupinu s tímto panelem.
  • Můžete samozřejmě pokračovat a přidávat do nové skupiny další panely, případně si založit více skupin. Creating a tab group
 3. Jakmile jste hotovi, jednoduše klepněte na panel, čímž se vrátíte zpět do normálního pohledu. Panel, na který jste klepli, bude aktivní a budou zobrazeny pouze panely ze stejné skupiny.


Vyzkoušejte si to: Skupiny panelů jsou skvělé na seskupování panelů dle úlohy. Můžete mít například skupinu panelů, která se týká hledání dárku a jinou skupinu pro placení online účtů. Zkuste si vytvořit skupiny pro věci, které běžně online děláte a použijte Skupiny panelů pro přepínání mezi nimi. Je jednoduché mít vše přehledně.

Jak mohu přepnout mezi skupinami panelů?

'Přepínání mezi skupinami je jednoduché. S trochou praxe se tato operace stane automatická.

 1. Přejděte do pohledu Skupiny panelů klepnutím položku Skupiny panelů v seznamu panelu na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Klepněte na panel ve skupině, na kterou se chcete přepnout, čím že přepnete z pohledu Skupiny panelů zpět do klasického pohledu. Panel, na který jste klepli, bude nyní aktivní a budou zobrazeny pouze ty panely, které jsou ze stejné skupiny.
  • Pomocí klávesové zkratky Ctrl + `control + ` se vždy přepnete na další skupinu a pomocí Ctrl + Shift + `control + shift + ` pro změnu na tu předchozí.


Vyzkoušejte si to: Jakmile si vytvoříte svou první skupiny, objeví se na konci lišty s panelů tlačítko, díky kterému budete moci jedním klepnutím přepnout skupinu.
Panorama button

Jak mohu vyhledávat v mých panelech?

"Rychlé nalezení panelů – je to o mnoho snazší než hledat jehlu v kupce sena.

 1. Přejděte do pohledu Skupiny panelů volbou Skupiny panelů v seznamu panelů na pravé straně lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.
 2. Klepněte na tlačítko vyhledávání po pravé straně okna. Zobrazí se vám vyhledávací pole. V něj jednoduše začněte zadávat jméno panelu, který hledáte.
  • Nebo jednoduše začněte psát a budete automaticky vyhledávat.
 3. Jak píšete, panely, které odpovídají vašemu hledání, se zvýrazňují. Jednoduše klepněte na panel, čímž si jej zobrazíte v klasickém pohledu ve Firefoxu.

Panorama search

  • Pokud máte otevřeno více než jedno okno Firefoxu, můžete vidět panely z ostatních oken, které odpovídají vašemu hledání, v dolní části okna. Klepnutí na jeden z nich přepne na okno Firefoxu, zvolený panel a skupinu.

Jak mohu organizovat své skupiny panelů?

Skupiny panelů neumožňují pouze seskupovat panely do skupin, umožňují též skupiny organizovat. Jednoduše měňte jejich velikost, přesouvejte je, dávejte jim jména či zavírejte celé skupiny najednou. Přejděte do pohledu Skupiny panelů a vyzkoušejte si to.

 1. Přejděte do pohledu Skupiny panelů volbou v seznamu panelů na konci lišty s panely.
  • Ti z vás, kteří mají rádi klávesové zkratky, použijí Command + Shift + ECtrl + Shift + E.


 • Změna velikosti skupiny panelů – Pro změnu velikosti skupiny táhněte za její pravý dolní roh. Jakmile se změní velikost skupiny panelů, změní se i velikost náhledů panelů v ní umístěných.
  • Jakmile hodně zmenšíte skupinu, přepne se pohled do panelů umístěných přes sebe. Náhledy tak již nebudou zobrazeny. Klepněte na tlačítko náhledu a zobrazte si náhledy bez toho, abyste měnili velikost skupiny.
 • Změna umístění skupiny panelů – Klepněte na prázdné místo ve skupině a přesuňte ji tahem na jiné místo obrazovky.
 • Pojmenování skupin panelů – Klepněte vedle ikonky pera v horní části skupiny a zadejte její název. Poté stiskněte klávesu returnenter nebo klepněte na jiné místo v okně.
 • Zavírání skupin panelů – Každá skupina panelů má zavírací tlačítko, které je umístěno v pravém horním rohu. Klepnutím na toto tlačítko zavřete celou skupinu a panely v ní.
  • Pokud jste omylem zavřeli celou skupinu panelů, můžete klepnout na tlačítko Obnovit zavřenou skupinu a obnovit ji tak dříve než opustíte pohled Skupiny panelů.

Panely aplikací ve skupinách panelů

Pokud používáte panely aplikací spolu s funkcí Skupiny panelů, zobrazí se v podobě ikonek webů po pravé straně každé skupiny panelů.
App Tabs in Panorama

Mam problémy