Co je to indikátor služby pro zpřístupnění?

Tento článek popisuje funkci, která je dostupná od verze Firefoxu 57. Abyste měli nejnovější funkce a opravy zabezpečení, proveďte aktualizaci Firefoxu.

Co je to indikátor služby pro zpřístupnění?

Ikonka accessibility 57 zobrazená na liště panelů, která oznamuje uživateli, že služba Firefoxu pro zpřístupnění (Firefox Accessibility Service) je zapnuta a používá se.

Co je to služba Firefoxu pro zpřístupnění?

Služba Firefoxu pro zpřístupnění je ve Firefoxu zabudovaná technologie, která aplikacím třetích stran běžících na stejném zařízení poskytuje možnost prohlédnout si, monitorovat, zviditelnit a pozměnit obsah webových stránek zobrazených ve Firefoxu.

Asistivní technologie

Aplikace, které zajišťují přístup k webovému obsahu zobrazenému ve Firefoxu uživatelům s tělesným postižením, často zapínají službu Firefoxu pro zpřístupnění. K tomuto využití byla služba Firefoxu pro zpřístupnění zamýšlena.

Antivirové a antimalwarové zásuvné moduly

Tyto funkce, často označované jako "ochrana prohlížeče" a slibující vyšší míru zabezpečení, málokdy do Firefoxu a dalších prohlížečů přidávají nějaká hodnotná zabezpečení. Většina z nich je špatně navržena a nedostatečně otestována a neúmyslně mohou vyřadit z činnosti účinnější bezpečnostní opatření zabudovaná ve Firefoxu. Často tyto funkce rovněž způsobují ve Firefoxu problémy během aktualizace, jako třeba jeho pády při startu či jiné anomálie.

Mozilla nepodporuje ani neschvaluje toto využití služby pro zpřístupnění a aktivně spolupracuje s výrobci antivirového softwaru, aby svá rozšíření pro službu pro zpřístupnění migrovali do jiného mechanizmu rozšíření Firefoxu navrženého pro toto použití.

Mozilla doporučuje tyto antivirové funkce zakázat, jestliže zapínají službu Firefoxu pro zpřístupnění.

Podnikový nebo školský monitoring a přístup

Podnikové asistivní technologie pro navázání spojení, ochrana autorských práv, monitoring zaměstnanců či studentů a vzdálený přístup prostřednictvím technologií vzdálené plochy často zapínají službu Firefoxu pro zpřístupnění.

Specializované sharewarové nebo freewarové aplikace

Službu Firefoxu pro zpřístupnění příležitostně využívají specializované softwarové aplikace, které spolupracují s webovým prohlížečem v rámci vykonání specifického úkolu či funkce. Příkladem může být automatické vyplňování formulářů na webových stránkách, sledování využití času, či správci médií.

Mozilla nepodporuje ani neschvaluje toto využití služby pro zpřístupnění a navrhuje výrobcům těchto aplikací, aby svůj software migrovali do vhodnějšího mechanizmu rozšíření prohlížeče.

Mozilla doporučuje tyto aplikace zakázat nebo odinstalovat, jestliže zapínají službu Firefoxu pro zpřístupnění.

Malware a adware

Služba Firefoxu pro zpřístupnění může být zneužita případným malwarem k monitorování chování uživatele či přístupu k jeho osobním údajům na webu.

Máte-li podezření, že je vaše zařízení infikováno malwarem, určitě uvažujte o koupi a nainstalování antimalwarového softwaru.


Jaký má dopad zapnutí služby Firefoxu pro zpřístupnění?

 • Služba Firefoxu pro zpřístupnění může mít negativní dopad na výkon Firefoxu
 • Aplikace třetích stran mohou monitorovat vaší aktivitu na Internetu
 • Může být nepříznivě ovlivněna stabilita Firefoxu

Je zobrazen indikátor služby pro zpřístupnění, co mám dělat?

K vašemu prohlížeči přistupuje aplikace třetích stran prostřednictvím služby Firefoxu pro zpřístupnění. Prošetřete, o jaký software se asi jedná a rozhodněte, zda máte pocit, že je tento přístup přípustný. Pokud není, zvažte odinstalování nebo zakázání dané aplikace. Není-li to možné, zvažte zakázání služby pro zpřístupnění ve Firefoxu.

 1. Zadejte do adresního řádku about:support. Otevře se stránka Technické informace.
 2. Najděte sekci Přístupnost a podívejte se na hodnotu u položky Zavaděč pro přístupnost.
 • žádná hodnota – Nebyly získány žádné informace o klientovi.
 • Aplikační cesta ukazující na program, který přistupoval ke službě Firefoxu pro zpřístupnění.
Příklad aplikační cesty C:\Windows\System32\Magnify.exe
 • Kódová hodnota, např. 'NVDA', značící, že Firefox rozpoznal danou aplikaci. Níže jsou uvedeny obvyklé hodnoty a popis detekovaného klienta.
Hodnota Popis
'NVDA' Čtečka obrazovky NVDA
'JAWS' Kompatibilní verze čtečky obrazovky JAWS
'OLDJAWS' Detekována nekompatibilní verze čtečky obrazovky JAWS

Měl bych službu Firefoxu pro zpřístupnění zakázat?

Asistivní technologie

Službu Firefoxu pro zpřístupnění nezakazujte, jestliže vy nebo někdo, s kým zařízení sdílíte, přistupuje k webu prostřednictvím Firefoxu za použití jakéhokoli druhu asistivního softwaru pro tělesně postižené.

Antivirové a antimalwarové zásuvné moduly

Pokud zjistíte, že rozšíření pocházející od antivirového softwaru zapíná službu Firefoxu pro zpřístupnění, Mozilla doporučuje danou funkci v antivirovém softwaru zakázat. V případě, že to antivirový software neumožňuje (nelze nalézt příslušnou položku v nastavení), doporučuje Mozilla zakázat ve Firefoxu službu pro zpřístupnění.

Podnikový a školský monitoring a přístup

Uživatelé podnikových a školských sítí by se ohledně zakázání služby Firefoxu pro zpřístupnění měli obrátit na správce sítě.

Specializované sharewarové nebo freewarové aplikace

Pokud zjistíte, že aplikace třetích stran zapíná službu Firefoxu pro zpřístupnění a dojde ke zpomalení Firefoxu nebo k jiným potížím týkajících se jeho výkonu, Mozilla doporučuje danou aplikaci znefunkčnit nebo odinstalovat. Není-li ani jedno možné, doporučuje Mozilla jako náhradní řešení zakázat ve Firefoxu službu pro zpřístupnění.

Jak mohu zakázat službu Firefoxu pro zpřístupnění?

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Najděte podsekci Oprávnění.
 4. Zaškrtněte volbu Zabránit službám pro přístupnost v přístupu k vašemu prohlížeči.
 5. Restartujte Firefox.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou