Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku

Adresní řádek, nebo též panel adresa, zobrazuje webovou adresu stránky (URL). Ve Firefoxu jej nazýváme "chytrý adresní řádek", protože si pamatuje všechny dříve navštívené webové stránky a nabízí vám je podle toho, kam si myslí, že podle zadávaných znaků chcete jít. Čím více jej používáte, tím lepší výsledky nabídne. Tento článek obsahuje informace o automatickém dokončování adresy a v krátké chvíli vás naučí je využívat.

Adresní řádek se dá použít i k jiným druhům vyhledávání. Pro více informací si přečtěte články:


Jak používat našeptávač

Jednoduše začněte psát do adresního řádku a pod ním se rozbalí seznam, nabízející stránky z vaší historie a záložek, které odpovídají vámi zapsané sekvenci znaků. Tato sekvence znaků je pro lepší orientaci v položkách našeptávače zvýrazněna. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klepněte na ni, nebo pomocí šipek na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

naseptavac Awesome Bar dropdown2 mac Awesome Bar dropdown2 lin naseptavac-fx29 Awesome 29 - Mac Awesome 29 - Lin

U každé z našeptávaných položek je nalezená sekvence znaků zvýrazněna tučně. Našeptávané stránky jsou stránky z:

 • vaší historie, jejichž adresa nebo titulek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • vašich záložek, jejichž adresa, název nebo štítek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • aktuálně otevřených panelů (viz kapitola Přepnutí na panel níže)

Adresní řádek se rovněž učí z vašeho předchozího procházení internetových stránek. Upravuje seznam našeptávaných stránek na základě četnosti navštěvování každé stránky, kdy naposledy jste ji navštívili, a také podle toho, kterou z nabízených stránek jste si pro zadanou sekvenci znaků vybral. Takto se stránky, které navštěvujete pravidelně, ocitnou na začátku seznamu, často po napsání pouze jednoho písmene.

Automatické dokončování adres

Firefox umí automaticky dokončit adresu stránek, které jste dříve navštívili. Jestliže například zadáte "mo", Firefox nabídne "mozilla.cz", pokud jste tuto stránku již navštívili. Pak stačí jen stisknout EnterReturn a stránka se začne načítat.

URL Autocomplete - Win autom-dokoncovani-adres Autocomplete 29 - Mac Autocomplete 29 - Lin

Jak zabránit Firefoxu v automatickém dokončování adres

Kromě našeptávání stránek pod adresním řádkem Firefox také dokončuje adresy serverů během jejich zápisu do adresního řádku. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte následovně:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!.
 2. Do pole Hledat zadejte browser.urlbar.autofill.
 3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.urlbar.autofill přepněte její hodnotu na false.

Přepnutí na panel

Adresní řádek prohledává i vaše otevřené panely a nalezené shody potom v našeptávači zobrazuje s ikonkou panelu a textem "Přepnout na panel". Vybráním takovéto položky se namísto vytvoření duplicitního panelu přesunete do již existujícího panelu.

prepnout-na-panel Switch to tab mac prepnout-na-panel-fx29 Switch tab 29 - Mac Switch tab 29 - Lin
Chcete-li možnost "Přepnout na panel" přechodně vypnout, stiskněte před klepnutím na takovouto položku klávesu ALT. Namísto přepnutí na existující panel se nyní stránka otevře v novém panelu.

Vyhledávání na webu

Jestliže našeptávač nenabídl vámi žádanou stránku (případně nenabídl nic), znamená to, že se stránka nenachází ani ve vaší historii, ani v záložkách, ani ve štítkách. Naštěstí je možné přímo z adresního řádku vyhledávat na webu, takže když nyní stisknete klávesu EnterReturn, bude zadaný výraz vyhledán pomocí vyhledávače Googlevašeho výchozího vyhledávače. Více informací naleznete v článku Prohledávání webu z adresního řádku.

Jak zajistit co nejpřesnější našeptávání?

 • Chcete-li navštívit již dříve navštívenou stránku, zadejte pár písmen z její adresy nebo jejího titulku. V našeptávači vyhledejte danou stránku (pokud se v něm nenachází, zapište další písmeno) a stiskněte EnterReturn pro přechod na tuto vybranou adresu. Napříště bude Firefox této stránce při našeptávání přikládat větší váhu.
 • Nemažte historii prohlížení - nejvíce našeptávaných položek zpravidla pochází z kombinace titulek/adresa stránky. Funkce Vymazání nedávné historie odebere tyto položky z našeptávání.
 • Ukládejte často navštěvované stránky do záložek a opatřete je štítkem. Adresní řádek pak nalezne shodu v názvu, který záložce dáte a také ve štítku, který je záložce přidružen. Více se o používání záložek dozvíte v článku Jak používat záložky.

Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Změna nastavení adresního řádku

Našeptávání je možné vypnout nebo je možné omezit vyhledávání pouze na historii, na otevřené panely, nebo pouze na záložky:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Soukromí.
  moznosti-adresni-radek-naseptavani Awesome Privacy Mac
 3. Vedle textu Při použití adresního řádku našeptávat: můžete vybrat z následujících možností:
  • Historii a záložky: našeptávány budou stránky jak z historie prohlížení, tak ze záložek
  • Historii: našeptávány budou pouze stránky z historie prohlížení
  • Záložky: našeptávány budou pouze stránky ze záložek
  • Nic: vypne našeptávání stránek
 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno MožnostiKlepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno PředvolbyZavřete dialogové okno Předvolby.
 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Soukromí.
 3. V podsekci Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  • Historii: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste uložili do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
   moznosti-adresni-radek-naseptavani-fx36
 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno MožnostiKlepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno PředvolbyZavřete dialogové okno Předvolby.

Vyjmutí stránky z našeptávače

Chcete-li nějakou stránku vyjmout z našeptávání:

 1. Označte tuto stránku pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
 2. Stiskněte DeleteShift+Delete.

Chcete-li odstranit všechny stránky pocházející z historie prohlížení, vymažte nedávnou historii. Jak to provést se dozvíte v článku Vymazání nedávné historie.

Poznámka: Stránky pocházející ze záložek nebudou z našeptávače odstraněny, ani když se je pokusíte vyjmout, ani když vymažete nedávnou historii. Tyto stránky jsou v seznamu označeny hvězdičkou a pro jejich odstranění si přečtěte článek Mazání záložek.

Změna výsledků během zápisu do adresního řádku

Hledáte-li v našeptávači položku konkrétního typu, například záložku nebo štítek, můžete si její nalezení urychlit zapsáním speciálních znaků do adresního řádku za každý hledaný termín, oddělených mezerami:

 • Zapište ^ pro vyhledávání v historii prohlížení.
 • Zapište * pro vyhledávání mezi záložkami.
 • Zapište + pro vyhledávání ve štítkách záložek.
 • Zapište % pro vyhledávání ve vašich aktuálně otevřených panelech.
 • Zapište ~ pro vyhledávání mezi dříve do řádku zadanými stránkami.
 • Zapište # pro vyhledávání v titulcích stránek.
 • Zapište @ pro vyhledávání ve webových adresách stránek (URL).

Jestliže například hledáte stránku s názvem Mozilla Firefox Support a kterou máte uloženou v záložkách, zadali byste třeba mozilla. Zobrazí se našeptávač, avšak tato stránka by v něm nemusela být uvedena.

Výsledky můžete omezit pouze na ty stránky, nalezené mezi záložkami, jednoduchým přípsáním mozilla  *.

Pokud je stále našeptáváno příliš mnoho položek, můžete je dále zredukovat upřesněním mozilla  *  support  #. Nyní našeptávač zobrazí pouze stránky ze záložek se slovy mozilla a support ve svém titulku.


Sdílet tento článek: http://mzl.la/1xKrDAM

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet, Mikk. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.