Prohlížení v panelech

Abyste mohli využívat nejnovější funkce a byli zabezpečeni nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi, aktualizujte prosím svou verzi Firefoxu.

Novinka ve verzi Firefoxu 64: Vylepšená správa panelů. Nyní je možné vybrat více panelů a snadno a rychle je zavřít, přesunout, přidat do záložek nebo připnout.

Panely vám umožňují mít uvnitř jednoho okna Firefoxu otevřeno více webových stránek. Díky tomu nemáte plochu přeplněnu okny prohlížeče a můžete mezi stránkami jednoduše přepínat. Tento článek popisuje základy práce s panely.

tabs 57

Otevření nového panelu

Pro otevření nového panelu klikněte na liště panelů na + nacházející se za posledním panelem. Po jeho otevření se kurzor umístí do adresního řádku, takže můžete okamžitě začít zadávat adresu nebo hledaný termín.

open tab 57

  • Klávesová zkratka: Nový panel můžete také otevřít bez použití myši stisknutím kláves Ctrl + TCommand + T.

Otevření odkazu v novém panelu

Když kliknete na odkaz, otevře se v aktuálním panelu. Pokud jej chcete otevřít v novém panelu, klikněte na něj pravým tlačítkem myšiklikněte na něj za současného podržení klávesy Control a z kontextové nabídky zvolte Otevřít odkaz v novém panelu.

Přepínání mezi panely

Do nějakého panelu přejdete jednoduše tak, že na něj kliknete myší (na jeho ouško), případně stisknutím kláves Ctrl+TabControl+Tab přejdete na další panel.

Zavření panelu

Klikněte na x v pravé části ouška panelu, který chcete zavřít, nebo na ouško klikněte prostředním tlačítkem myši.

close tab 57

  • Klávesová zkratka: Zavřít panel můžete také stisknutím kláves Ctrl + WCommand + W.

Jak zavřít více panelů najednou: Za podržení klávesy CommandCtrl klikněte na ouška panelů, které chcete zavřít. Potom klikněte pravým tlačítkem myšiza podržení klávesy Control klikněte na ouško jakéhokoliv z těchto panelů a zvolte Zavřít panely.

Vrácení zavřeného panelu

Pro obnovení omylem zavřeného panelu zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko Fx57Menu , klikněte na Historie a v sekci Obnovit zavřené panely klikněte na panel, který chcete zpátky zobrazit.

  • Klávesová zkratka: Obnovit naposledy zavřený panel můžete také stisknutím kláves Ctrl + Shift + TCommand + Shift + T.

Přeskupení panelů

Pro přesunutí panelu na jinou pozici na liště panelů jej za ouško přetáhněte myší.

Přesunutí panelu do jiného okna

Pro přesunutí panelu do nového okna klikněte na ouško panelu na liště panelů a přetáhněte panel pod lištu panelů. Otevře se nové okno Firefoxu.

Pro přesunutí panelu z jednoho okna do druhého klikněte na ouško panelu a přetáhněte panel na lištu panelů druhého okna Firefoxu.

Zobrazení všech panelů

Pokud máte otevřeno více panelů než se vejde na obrazovku, zobrazují se po stranách lišty panelů posuvná tlačítka. Kliknutím na ně vždy odrolujete lištu s panely o trochu více doleva či doprava.

Můžete též kliknout na tlačítko "Seznam všech panelů" nacházející se zcela napravo lišty panelů a ze seznamu vybrat panel, na který chcete přejít.

list tabs 57

Připnutí panelu

Připínání panelů vám umožňuje mít své oblíbené webové stránky stále otevřené a dostupné na jedno kliknutí. Připnuté panely se při startu Firefoxu automaticky otevírají. Bližší informace se o připnutých panelech dozvíte v článku Připnuté panely – mějte své oblíbené stránky stále otevřené a stále po ruce.

pinned tab 57

Chcete-li nějaký panel připnout, klikněte pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Control a klikněte na ouško příslušného panelu a z kontextové nabídky zvolte Připnout panel.

Jak připnout více panelů najednou: Vyberte příslušné panely (kliknutím na jejich ouška za podržení klávesy CtrlCommand), potom na jedno ouško klikněte pravým tlačítkem myšiza podržení klávesy Control klikněte na ouško jednoho z nich a zvolte Připnout panely.

Přidání panelu do záložek

Vyberte panel (kliknutím na jeho ouško), který chcete přidat do záložek, pak na něj klikněte pravým tlačítkem myšiklikněte za podržení klávesy Control a zvolte Přidat panel do záložek.

Jak přidat do záložek více panelů najednou: Vyberte je (kliknutím na jejich ouška za podržení klávesy ControlCtrl) a pak na jeden z nich klikněte pravým tlačítkem myšiklikněte za podržení klávesy Control a zvolte Přidat panely do záložek. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.

Jak přidat do záložek všechny otevřené panely najednou: V nabídce Záložky klikněte na Přidat všechny panely do záložek….
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško) a z nabídky zvolte Přidat všechny panely do záložek....Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško), z nabídky zvolte Vybrat všechny panely, potom klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek…. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.

  • Klávesová zkratka: Přidat do záložek všechny své otevřené panely naráz můžete také stisknutím kláves Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Bližší informace o záložkách naleznete v článku Jak používat záložky.

Tipy k panelům

Řešení problémů s panely

Máte-li nějaký problém s panely, podívejte se na následující články:

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Dobrovolník

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více