Přizpůsobení Firefoxu

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.


Nástrojové lišty

Zde se dozvíte jak upravit, skrýt, přidat a odstranit nástrojové lišty ve Firefoxu. Pokud nejste ještě plně seznámeni s terminologií, tak nástrojová lišta je úzký pruh (ve výchozím motivu vzhledu šedivý) nad místem, kde se zobrazují webové stránky.


  • Hlavní nabídka: Tato lišta obsahuje hlavní nabídku (Soubor, Úpravy, Nápověda, apod.).
  • Lišta navigace: Tato lišta obsahuje adresní řádek a pole vyhledávání.
  • Lišta záložek: Tato lišta obsahuje záložky.

Jsou k dispozici dvě volby pro přizpůsobení lišty Firefoxu:


  • [#rearranging_toolbar_items Přizpůsobení položek nástrojové lišty]
  • [#adding_removing_toolbars Skrytí, přidání a odstranění nástrojové lišty]

Přizpůsobení položek nástrojové lišty

Pokud chcete upravit existující lištu (ikony, tlačítka, mezery apod.), klepněte nad ní pravým tlačítkem myšispolu se stiskem Ctrl (mimo míst, kde jsou textová pole) a v zobrazené místní nabídce zvolte Vlastní.... Zobrazí se vám dialog pro snadnou úpravu lišt. d80774b816933df5f3499cd5832fddf2-1235315246-341-2.png Snadným přesouváním jednotlivých tlačítek si upravíte lišty do té podoby, která vám vyhovuje. Postačí uchopit kteroukoliv ikonku (mimo položek Hlavní nabídky) a přesunout ji na požadované místo. Pro odstranění libovolného tlačítka na liště (či textového pole) přesuňte daný prvek z lišty. Pokud naopak chcete přidat nový prvek z nabídky, přesuňte jej na požadované místo na liště. Přesun uskutečníte tak, že uchopíte požadovaný prvek a přesunete jej na nové místo. Až budete hotovy, klepněte na tlačítko Hotovo. d80774b816933df5f3499cd5832fddf2-1235315246-341-1.png

Speciální položky lišty

Na lištu též můžete umístit několik speciálních položek, které vám umožní upravovat vzhled lišty. Jsou to:


  • Oddělovače: Umožní od sebe oddělit jednotlivé prvky malou vertikální "čárkou".
  • Pružné mezery: Umožní od sebe oddělit jednotlivé prvky mezerou. Tato mezera je automaticky rozšířena na velikost prázdného místa na liště. Tato položka je užitečná tehdy, pokud chcete některé prvky umístit na pravou stranu lišty.
  • Mezery: Umožní oddělit jednotlivé prvky malou mezerou. Obyčejně je mezera široká 20 pixelů.

Skrytí, přidání a odstranění nástrojové lišty

Pokud nepotřebujete Lištu navigace, Lištu záložek a nebo jakoukoliv jinou v budoucnu přidanou lištu, můžete ji snadno schovat. Nástrojovou lištu s hlavní nabídkou nelze odstranit, protože by jste se nedostali k jednotlivým volbám nabídky. Proto je na rozdíl od jiných lišt nutné, aby zůstala v okně prohlížeče po celou dobu.


Pokud chcete schovat, či naopak zobrazit nástrojovou lištu, zvolte v hlavní nabídce Zobrazit a v ní podnabídku Nástrojové lišty. Zde naleznete seznam lišt, které jsou k dispozici. Lišty, které jsou zaškrtnuty, jsou zobrazeny v hlavním okně. Po odškrtnutí konkrétní lišty lišta zmizí. Které lišty chcete zobrazit a které ne, je tedy na vaší volbě.


Pokud chcete přidat novou lištu pod hlavní nabídku, zvolte v hlavní nabídce Zobrazit, v ní podnabídku Nástrojové lišty a zde zvolte Vlastní.... V zobrazeném dialogu klepněte na tlačítko Přidat novou lištu. Zobrazí se vám dialog ve kterém je potřeba vložit jméno nové lišty, vložte libovolné jméno a klepněte na tlačítko OK. Nyní máte k dispozici novou lištu, která se vám okamžitě zobrazí. Pro odstranění vlastní lišty z ní nejprve odstraňte všechny položky a klepněte na tlačítko Hotovo. Vlastní lištu můžete též skrýt dle postupu popsaného v předchozím odstavci.


Doplňky (rozšíření, motivy vzhledu a zásuvné moduly)

Doplňky jsou malé kousky software, které přidávají, či mění funkcionalitu a nebo vhled Firefoxu. Existují tři základní druhy doplňků: rozšíření, motivy vzhledu a zásuvné moduly.

Rozšíření: Rozšíření přidávají do Firefoxu novou funkcionalitu, což může být cokoliv - tlačítkem na nástrojové liště počínaje a sdílením souborů mezi kamarády konče. Pomocí různých rozšíření si můžete aplikaci přizpůsobit přesně podle vašich potřeb a to stále při zachování minimální velikosti samotné aplikace.

Motivy vzhledu: Motivy vzhledu mění na druhou stranu pouze vzhled Firefoxu. Umožňují vám Firefox přizpůsobit do vašich oblíbených barev, či kompletně změnit všechny ikonky jednotlivých tlačítek.

Zásuvné moduly: Zásuvné moduly Firefoxu zajišťují specifické funkce jako je zobrazování konkrétních grafických formátů či přehrávání multimediálních souborů. Zásuvné moduly jsou lehce odlišné od rozšíření, která modifikují a přidávají novou funkcionalitu. Typickým účelem zásuvného modulu je schopnost práce s multimediálním obsahem jako je možnost vystavit a přehrávat videa na webových stránkách.


Stažení a instalace doplňků

Celou řadu doplňků můžete stahovat a instalovat z webu Doplňky Firefoxu. Ve vyhledávačích na Internetu pak naleznete řadu dalších zdrojů.

V okně Správce doplňků můžete nalevo od Rozšíření a Motivy vzhledu klepnout na Získat nové doplňky, který vám umožní vyhledat doplňky na webu Doplňky Firefoxu

V případě, že klepnete na odkaz pro instalaci doplňku, Firefox zobrazí dialog, který se vás zeptá, zda si přejete daný doplněk nainstalovat. V dialogu máte možnost instalaci povolit či zrušit.


Používání Správce doplňků

Všechny doplňky je možno spravovat pomocí Správce doplňků. Pro jeho otevření zvolte Nástroje a zde Správce doplňků.


Aktualizace doplňků

Ve výchozím nastavení Firefox automaticky kontroluje dostupnost nových verzí nainstalovaných doplňků. Pokud jsou dostupné, nabídne vám při příštím startu jejich stažení a instalaci. Toto nastavení můžete změnit na panelu Aktualizace v sekci Rozšířené dialogu Možnostidialogu Předvolby.


Ručně můžete zkontrolovat aktualizace klepnutím na panel Rozšíření či Motivy vzhledu a klepnutím na tlačítko Vyhledat aktualizace. Jsou-li některé aktualizace dostupné, zobrazí správce doplňků nový panel Aktualizace, kde si můžete zvolit, které aktualizace chcete stáhnout a nainstalovat. Pro jejich instalaci pak klepněte na tlačítko Instalovat aktualizace. Pokud chcete, aby se změny projevily, musíte Firefox restartovat.


Zakázání, povolení a odinstalace doplňků

Pokud se chcete některého rozšíření zbavit, můžete jej buďto dočasně zakázat, takže je vždy jednoduše při ruce pokud byste ho chtěli v budoucnu povolit, a nebo ho odinstalovat. Motivy vzhledu se dají pouze odinstalovat, protože kromě používaného motivu jsou ostatní automaticky zakázány.


Chcete-li zakázat, či povolit rozšíření, vyberte zvolené rozšíření a klepněte na tlačítko Zakázat a nebo Povolit. Pokud chcete rozšíření z Firefoxu odinstalovat, vyberte ho a klepněte na tlačítko Odinstalovat. Pokud chcete, aby se změny projevily, musíte Firefox restartovat.


Další funkcionalita

Další funkcionalita, jako například Přejít na domovskou stránku a O doplňku je dostupná pokud stisknete Ctrl a na zvolené rozšíření klepnete myšípravým tlačítkem myši a vyberete odpovídající položku z místní nabídky.


Akce specifické pro rozšíření či motivy vzhledu

Konfigurace rozšíření

Rozšířen velmi často nabízejí dialog pro svou konfiguraci. Pro otevření dialogu možnostipředvolby zvoleného rozšíření, klepněte na panel Rozšíření, vyberte rozšíření a klepněte na tlačítko MožnostiPředvolby a nebo dvojklepnete na rozšíření.


Změna motivu vzhledu

Chcete-li změnit nainstalovaný motivu vzhledu, zvolte ve správci doplňků panel Motivy vzhledu, vyberte požadovaný motiv a klepněte na tlačítko Použít motiv vzhledu. Pokud chcete, aby se změny projevily, musíte Firefox restartovat.

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.