Klávesové zkratky

Zde je seznam klávesových zkratek používaných ve Firefoxu. Pokud máte v GNOME povolené klávesové zkratky pro úpravu testu ve stylu Emacs, budou fungovat i ve Firefoxu. Pokud nastane nějaký konflikt s výchozí klávesovou zkratkou Firefoxu (jako např. u zkratky Ctrl+K), bude v případě, že se nacházíte v textovém poli (což by mělo zahrnovat adresní řádek i pole vyhledávání), klávesová zkratka Emacsu upřednostněna. V takových případech byste měli použít alternativní klávesovou zkratku, pokud je v seznamu níže nějaká uvedena.

Poznámka: Klávesové zkratky si můžete změnit dle svých preferencí pomocí rozšíření Saka key. Také si můžete pro Firefox vytvořit vlastní klávesové zkratky pomocí systémové funkce; postup naleznete v tomto článku na webu firmy Apple.

Navigace

Příkaz Klávesová zkratka
Zpět Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Vpřed Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Domů Alt + Homeoption + home
Otevřít soubor Ctrl + Ocommand + O
Obnovit F5
Ctrl + Rcommand + R
Obnovit (přepsání mezipaměti) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastavit Esc
command + .

Aktuální stránka

Příkaz Klávesová zkratka
Přejít o jednu obrazovku dolů Page Downfn +
Přejít o jednu obrazovku nahoru Page Upfn +
Shift + Mezerník
Přejít na konec stránky End
command +
Přejít na začátek stránky Home
command +
Přejít na další rám F6
Přejít na předchozí rám Shift + F6
Tisk Ctrl + Pcommand + P
Uložit stránku jako Ctrl + Scommand + S
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Normální velikost (výchozí) Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Příkaz Klávesová zkratka
Kopírovat Ctrl + Ccommand + C
Vyjmout Ctrl + Xcommand + X
Smazat Deldelete
Vložit Ctrl + Vcommand + V
Vložit (jako prostý text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Vybrat vše Ctrl + Acommand + A
Zpět Ctrl + Zcommand + Z

Vyhledávání

Příkaz Klávesová zkratka
Najít Ctrl + Fcommand + F
Najít další F3
Ctrl + Gcommand + G
Najít předchozí Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rychlé hledání v textech odkazů '
Rychlé hledání /
Zavřít lištu hledání Esc – když je v liště kurzor
Přechod do vyhledávacího pole Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
command + option + F
Rychlé přepínání mezi vyhledávacími moduly Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
– když je v poli hledání kurzor
Zobrazit nabídku pro přepnutí, přidání nebo správu vyhledávacích modulů

Alt +
Alt +
F4
option +
option +
– když je v poli hledání kurzor

Okna a panely

Podívejte se také na článek Prohlížení v panelech
Některé následující klávesové zkratky vyžadují, aby záhlaví aktuálně prohlíženého panelu bylo "zaměřeno". Toho lze v současnosti docílit jedině tak, že vyberete sousední objekt a tabulátorem přesunete zaměření na záhlaví panelu, tedy např. stisknutím kláves Alt + Dcommand + L pro výběr adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab dvakrát po sobě.
Příkaz Klávesová zkratka
Zavřít panel Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
– mimo panelů aplikací
Zavřít okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
UkončitUkončit Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Přesunout panel doleva Ctrl + Shift + Page Up
Přesunout panel doprava Ctrl + Shift + Page Down
Přesunout panel na začátek Ctrl + Homecommand + home
Přesunout panel na konec Ctrl + Endcommand + end
Vypnout/zapnout zvuk Ctrl + M
Nový panel Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové anonymní okno Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Další panel Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otevřít stránku v novém panelu Alt + Enteroption + return – z adresního řádku či pole vyhledávání
Předchozí panel Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Obnovit zavřený panel Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Obnovit zavřené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Výběr panelu (1 až 8) Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Výběr posledního panelu Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Přesunutí URL vlevo nebo vpravo Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X – když je kurzor v adresním řádku

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie Ctrl + H
Knihovna stránek (Historie) Ctrl + Shift + H
Vymazání nedávné historie Ctrl + Shift + Del

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie command + shift + H
Vymazání nedávné historie command + shift + delete

Záložky

Příkaz Klávesová zkratka
Přidat všechny panely do záložek Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Přidat stránku do záložek Ctrl + Dcommand + D
Postranní lišta záložek Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Knihovna stránek (Záložky) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Nástroje

Příkaz Klávesová zkratka
Správce stahování Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správce doplňků Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Nástroje vývojáře F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Průzkumník Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor stylů Shift + F7
Profiler Shift + F5
Síť Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Lišta vývoje Shift + F2
Responzivní design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Zápisník Shift + F4
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzole prohlížeče Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informace o stránce command + ICtrl + I

Integrovaný PDF prohlížeč

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo
Předchozí stránka P nebo K nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R
Přepnout do režimu prezentace Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Nástroj Ručička (přepínač) H
Zaměření vstupního pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Doplnění domény .net Shift + Enter
Doplnění domény .org Ctrl + Shift + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt (KDE) nebo F10 (GNOME)
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz command + return
Doplnění domény .net shift + return
Doplnění domény .org command + shift + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Doplnění domény .net Shift + Enter
Doplnění domény .org Ctrl + Shift + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt (KDE) nebo F10 (GNOME)
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz command + return
Doplnění domény .net shift + return
Doplnění domény .org command + shift + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L

Klávesové zkratky pro multimédia

Přečtěte si též článek Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.
Příkaz Klávesová zkratka
Přehrávání / Pauza Mezerník
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Vypnout zvuk Ctrl + command +
Zapnout zvuk Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund zpět
Přechod zpět o 10 % Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund vpřed
Přechod vpřed o 10 % Ctrl + command +
Přechod na začátek Home
Přechod na konec End

Klávesové zkratky pro vývojáře

Klávesové zkratky je možné použít i s nástroji pro vývojáře ve Firefoxu. Jejich seznam naleznete v článku Keyboard shortcuts na Mozilla Developer Network.

// These fine people helped write this article:Cheng Wang, Pavel Cvrček, Hooonza, dj-mek, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. You can help too - find out how.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou