Aktualizace Firefoxu

Informace o revizi
 • Id revize: 47171
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace obrázků
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Firefox se aktualizuje automaticky sám. Tento článek popisuje, jak proces aktualizace funguje a jak ručně kontrolovat dostupnost aktualizací.

 • Nemůžete otevřít Firefox, abyste jej aktualizovali? Není problém! Jednoduše si stáhněte instalátor Firefoxu z webu mozilla.org/firefox. Pokud potřebujete pomoci, přečtěte si návod pro váš operační systém v článku Instalace Firefoxu.
Poznámka: Pokud používáte balíček z vaší distribuce Linuxu, budete muset vždy počkat až dají tvůrci distribuce k dispozici aktualizovaný balíček. Tento článek je platný pouze pro ty případy, kdy instalujete Firefox ručně (tj. nikoliv přímo z distribuce).

Jak automatické aktualizace fungují?

Ve výchozím nastavení je Firefox nakonfigurován tak, aby automaticky vyhledával dostupné aktualizace.

 • Minoritní aktualizace budou stahovány na pozadí a instalovány při restartu Firefoxu.
 • Pokud aktualizace čeká na instalaci více než 24 hodin, zobrazí se vám upozornění s možností restartovat Firefox a nainstalovat tak aktualizaci.

Update Win4 Update Mac4 Update Lin4

Poznámka: Firefox automaticky neaktualizuje zásuvné moduly (jako Adobe Flash, Quicktime či Javu). Aktualizujte si své zásuvné moduly na stránce Kontrola pluginů.

Jak ručně zkontrolovat dostupnost aktualizací?

Kdykoliv můžete zkontrolovat dostupnost aktualizací v nabídce.

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.Na liště s nabídkou zvolte nabídku Firefox a v ní položku O aplikaci Firefox.V horní části okna Firefoxu zvolte nabídku Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.
 2. Jakmile se okno O aplikaci Firefox otevře, začne Firefox kontrolovat dostupnost aktualizací. Pokud jsou aktualizace dostupné, začne je automaticky stahovat. Pokud je Firefox aktuální, jednoduše okno O aplikaci Firefox zavřete.
  ff10-aktualizace1 Update Mac1 Update Lin1
 3. Když jsou aktualizace staženy a dostupné k instalaci, klepněte na tlačítko Aktualizovat. Firefox se restartuje a aktualizace budou nainstalovány.
  ff10-aktualizace2 Update Mac2 Update Lin2
 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.Na liště s nabídkou zvolte nabídku Firefox a v ní položku O aplikaci Firefox.V horní části okna Firefoxu zvolte nabídku Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.
 2. Jakmile se okno O aplikaci Firefox otevře, začne Firefox kontrolovat dostupnost aktualizací. Pokud jsou aktualizace dostupné, začne je automaticky stahovat. Pokud je Firefox aktuální, jednoduše okno O aplikaci Firefox zavřete.
  aktualizace1-fx15
 3. Když jsou aktualizace staženy a dostupné k instalaci, klepněte na tlačítko Restartovat a aktualizovat. Firefox se restartuje a aktualizace budou nainstalovány.
  aktualizace2-fx15

Jak si mohu aktualizace nastavit?

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. .
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff10-aktualizace3 Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3
 4. Dostupné předvolby:
  • Automaticky kontrolovat aktualizace pro: Zvolte komponenty, u kterých si přejete, aby byly pravidelně kontrolovány na aktualizace. Kontrola pro aktualizace je možná pro samotnou aplikaci a libovolný nainstalovaný doplněk s výjimkou zásuvných modulů, které lze zkontrolovat jiným způsobem.
   • Pro zakázání automatických aktualizací odškrtněte všechny tři možnosti.
    Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Je-li dostupná aktualizace pro aplikaci Firefox: Zvolte, jak si přejete, aby Firefox zacházel s nalezenými aktualizacemi.
   • Vždy se dotázat na další postup: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
   • Automaticky aktualizaci stáhnout a nainstalovat: Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne. Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. .
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff10-aktualizace3 Options - Update - Mac - Fx 10 Options - Update - Lin - Fx 10
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Doplňky: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace svých doplňků (s výjimkou zásuvných modulů, které lze kontrolovat jiným způsobem).
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. .
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff11-aktualizace Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. .
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  firefox12-rozsirene-aktualizace moznosti-rozsirene-aktualizace-fx23
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
  • K instalaci aktualizací použít službu na pozadí: Firefox k instalaci aktualizací použije službu Mozilla Maintenance Service. Tím se odstraní nutnost povolovat Firefoxu skrze dialogové okno Řízení uživatelských účtů, aby mohl provést změny ve vašem počítači.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby. .
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  Update Mac Fx11 Adv Update Mac 20 Update Linux Fx11 Adv Update Lin 20
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Mám problémy s aktualizací. Co mohu dělat?

Následující články vám pomohou s problémy, které se týkají aktualizací Firefoxu:Založeno na informacích z článku Software Update (mozillaZine KB)