Aktualizace Firefoxu

Informace o revizi
 • Id revize: 31981
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): Pavel Cvrček
 • Komentář:
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): JasnaPaka
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Firefox se aktualizuje automaticky sám. Tento článek popisuje, jak proces aktualizace funguje a jak ručně kontrolovat dostupnost aktualizací.

 • Nemůžete otevřít Firefox, abyste jej aktualizovali? Není problém! Jednoduše si stáhněte instalátor Firefoxu z webu mozilla.org/firefox. Pokud potřebujete pomoci, přečtěte si návod pro váš operační systém v článku Instalace Firefoxu.
Poznámka: Pokud používáte balíček z vaší distribuce Linuxu, budete muset vždy počkat až dají tvůrci distribuce k dispozici aktualizovaný balíček. Tento článek je platný pouze pro ty případy, kdy instalujete Firefox ručně (tj. nikoliv přímo z distribuce).

Jak automatické aktualizace fungují?

Ve výchozím nastavení je Firefox nakonfigurován tak, aby automaticky vyhledával dostupné aktualizace.

 • Minoritní aktualizace budou stahovány na pozadí a instalovány při restartu Firefoxu.
 • Pokud aktualizace čeká na instalaci více než 24 hodin, zobrazí se vám upozornění s možností restartovat Firefox a nainstalovat tak aktualizaci.

Update Win4 Update Mac4 Update Lin4

Poznámka: Firefox automaticky neaktualizuje zásuvné moduly (jako Adobe Flash, Quicktime či Javu). Aktualizujte si své zásuvné moduly na stránce Kontrola pluginů.

Jak ručně zkontrolovat dostupnost aktualizací?

Kdykoliv můžete zkontrolovat dostupnost aktualizací v nabídce.

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox. Pro uživatele Windows XP: Přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.Na liště s nabídkou zvolte nabídku Firefox a v ní položku O aplikaci Firefox.V horní části okna Firefoxu zvolte nabídku Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.
 2. Jakmile se okno O aplikaci Firefox otevře, začne Firefox kontrolovat dostupnost aktualizací. Pokud jsou aktualizace dostupné, začne je automaticky stahovat. Pokud je Firefox aktuální, jednoduše okno O aplikaci Firefox zavřete.
  ff10-aktualizace1 Update Mac1 Update Lin1
 3. Když jsou aktualizace staženy a dostupné k instalaci, klepněte na tlačítko Aktualizovat. Firefox se restartuje a aktualizace budou nainstalovány.
  ff10-aktualizace2 Update Mac2 Update Lin2
 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox. Pro uživatele Windows XP: Přejděte do nabídky Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.Na liště s nabídkou zvolte nabídku Firefox a v ní položku O aplikaci Firefox.V horní části okna Firefoxu zvolte nabídku Nápověda a v ní zvolte položku O aplikaci Firefox.
 2. Jakmile se okno O aplikaci Firefox otevře, začne Firefox kontrolovat dostupnost aktualizací. Pokud jsou aktualizace dostupné, začne je automaticky stahovat. Pokud je Firefox aktuální, jednoduše okno O aplikaci Firefox zavřete.
  Update Win1 Fx15
 3. Když jsou aktualizace staženy a dostupné k instalaci, klepněte na tlačítko Restartovat a aktualizovat. Firefox se restartuje a aktualizace budou nainstalovány.
  Update Win2 Fx15

Jak si mohu aktualizace nastavit?

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff10-aktualizace3 Prefs - Advanced - Mac3 Prefs - Advanced - Lin3
 4. Dostupné předvolby:
  • Automaticky kontrolovat aktualizace pro: Zvolte komponenty, u kterých si přejete, aby byly pravidelně kontrolovány na aktualizace. Kontrola pro aktualizace je možná pro samotnou aplikaci a libovolný nainstalovaný doplněk s výjimkou zásuvných modulů, které lze zkontrolovat jiným způsobem.
   • Pro zakázání automatických aktualizací odškrtněte všechny tři možnosti.
    Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Je-li dostupná aktualizace pro aplikaci Firefox: Zvolte, jak si přejete, aby Firefox zacházel s nalezenými aktualizacemi.
   • Vždy se dotázat na další postup: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
   • Automaticky aktualizaci stáhnout a nainstalovat: Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne. Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff10-aktualizace3 Options - Update - Mac - Fx 10 Options - Update - Lin - Fx 10
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Doplňky: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace svých doplňků (s výjimkou zásuvných modulů, které lze kontrolovat jiným způsobem).
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  ff11-aktualizace Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  Options - Update - Win - Fx 12
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
  • K instalaci aktualizací použít službu na pozadí: Firefox k instalaci aktualizací použije službu Mozilla Maintenance Service. Tím se ve Windows 7 a Vista odstraní nutnost povolovat Firefoxu skrze dialogové okno Řízení uživatelských účtů, aby mohl provést změny ve vašem počítači.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

U Firefoxu lze konfigurovat, zda si přejete automaticky kontrolovat jeho aktuálnost či zda si to přejete zakázat.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Zvolte sekci Rozšířené.
 3. Zvolte panel Aktualizace. Zobrazí se vám předvolby pro automatické aktualizace.
  Update Mac Fx11 Update Linux Fx11
 4. Aktualizace aplikace Firefox:
  • Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno z důvodu vyšší bezpečnosti): Firefox automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace, které nalezne.
   • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Pokud si přejete být informování, zda stažení zakáže jakýkoliv doplněk, zaškrtněte tuto volbu.
  • Vyhledávat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox nechá rozhodnutí, zda si přejete stáhnout a nainstalovat aktualizace, na vás. Pokud se pro ně nerozhodnete, budete si je moci stáhnout kdykoliv později.
  • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude kontrolovat aktualizace.
   Pokud odškrtnete volbu Firefox, nebudete získávat kritické bezpečností aktualizace, které vám pomáhají být online v bezpečí. Aktualizaci budete moci provést ručně.
  • Pro zobrazení historie aktualizací, které jste stáhli a nainstalovali, klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 5. Automaticky aktualizovat:
  • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud chcete získávat automatické aktualizace vyhledávacích modulů.
 6. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Mám problémy s aktualizací. Co mohu dělat?

Následující články vám pomohou s problémy, které se týkají aktualizací Firefoxu:Založeno na informacích z článku Software Update (mozillaZine KB)