Finestra d'opcions - Tauler de contingut

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

Aquest document explica totes les opcionspreferències disponibles al tauler de contingut de la finestra d'opcionsde preferències del Mozilla Firefox. Per a accedir a la finestra d'opcionsde preferències,

In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

Per a altres taulers, consulteu l'article de la finestra d'opcionsde preferències.

El tauler de contingut conté les opcionspreferències relacionades amb com es mostren els llocs web.
Bloca les finestres emergents
Per defecte, el Firefox bloca les molestes finestres emergents que ben sovint serveixen per a mostrar publicitat. Si desmarqueu aquesta opciópreferència s'inhabilitarà el blocatge d'emergents.

Per altra banda, alguns llocs web utilitzen les finestres emergents per a usos legítims. En aquest cas, podeu permetre a aquests llocs de mostrar finestres emergents. Per a fer-ho, feu clic al botó Excepcions…, introduïu el nom del lloc i feu clic a Permet. Per a suprimir un lloc web de la llista, seleccioneu-lo i feu clic a Suprimeix el lloc. Si voleu suprimir tots els llocs de cop, feu clic a Suprimeix tots els llocs.

Carrega les imatges automàticament
Per defecte el Firefox mostra les imatges de les pàgines web. Desmarqueu aquesta opciópreferència per a inhabilitar-les completament.

Depenent de si heu habilitat o no les imatges, podeu canviar quins llocs estan blocats o quins llocs poden carregar imatges fent clic a Excepcions…. Introduïu el lloc d'on vulgueu permetre o blocar les imatges i feu clic a Permet per a permetre les imatges o feu clic a Bloca per a blocar-les. A la llista excepcions, introduïu el lloc d'on vulgueu permetre o blocar les imatges i feu clic a Permet per a permetre les imatges, o feu clic a Bloca per a blocar-les.

Habilita el JavaScript
El JavaScript és un llenguatge script (llenguatges pensats per a fer petits programes) utilitzat habitualment per a construir pàgines web dinàmiques. No obstant això, fa que siguin possibles certs altres comportaments més molestos. Si voleu inhabilitar el JavaScript, desmarqueu aquesta opciópreferència.Tanmateix, cal tenir present que moltes pàgines web no us funcionaran correctament. Per a un control més acurat de què pot i què no pot fer el JavaScript, podeu fer clic a Avançat….


Paràmetres avançats del JavaScript

Moure o canviar la mida de finestres ja existents: Desmarqueu aquesta opciópreferència per a inhabilitar que els scripts moguin o canviïn la mida de les finestres. Posar en primer o segon pla finestres: Desmarqueu aquesta opciópreferència per a evitar que els scripts posin en primer o en segon pla finestres. Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals: Desmarqueu aquesta opciópreferència per a evitar que les pàgines web inhabilitin o canviïn el menú contextual del Firefox. Amagar la barra d'estat: Desmarqueu aquesta opciópreferència per a que la barra d'estat es mostri en les finestres emergents. Canviar el text de la barra d'estat: Desmarqueu aquesta opciópreferència per a inhabilitar que el text de la barra d'estat es mogui o que amagui l'adreça web.

Habilita el Java
El Java és un llenguatge de programació molt popular desenvolupat per Sun Microsystems. Un programa de Java pot executar-se en diferents tipus d'ordinadors, evitant així que els programadors hagin de fer diverses versions per a cada tipus de sistema. Desmarqueu aquesta opciópreferència per a inhabilitar les miniaplicacions de Java al Firefox. Si voleu que us funcionin els programes Java, us caldrà que instal·leu el connector del Java.


Tipus de lletra i colors

Tipus de lletra per defecte i Mida
Normalment, les pàgines web es mostren amb el tipus de lletra i mida que s'especifica ací. Altrament, les pàgines web poden substituir aquestes opcions, excepte si especifiqueu el contrari en el diàleg avançat del tipus de lletra. Feu clic al botó Avançat… per a accedir a més opcionspreferències del tipus de lletra.


Diàleg del tipus de lletra

  1. Des de la llista del menú desplegable Tipus de lletra per a trieu un caràcter per a les llengües. Per exemple, per a definir el tipus de lletra per defecte per a la majoria de llengües d'Europa Occidental (com ara llengües romàniques com el català), trieu Occidental. Per a un grup no present en aquesta llista, trieu Definit per l'usuari.
  2. Seleccioneu si el text proporcional hauria de ser serif (com «Times New Roman») o sans-serif (com «Arial»). Llavors especifiqueu la mida del tipus de lletra que voleu per al text proporcional.
  3. Especifiqueu el tipus de lletra per a Serif, Sans-serif i Monoespai. També podeu canviar la mida dels -+tipus de lletra Monoespai+-.

A més, també podeu definir la mida mínima de la lletra que s'utilitzarà a la pantalla. Açò pot ser útil per a alguns llocs que utilitzen tipus de lletra molt petits que difícilment poden llegir-se.

Permet a les pàgines mostrar els tipus de lletra propis, en comptes dels predeterminats
Per defecte, el Firefox utilitza els tipus de lletra especificats per l'autor de la pàgina web. Inhabilitant aquesta opciópreferència, tots els llocs utilitzen el seu tipus de lletra.

Codificació de caràcters
La codificació de caràcters ací seleccionada s'utilitza per a mostrar les pàgines que no especifiquen quina codificació utilitzen.


Diàleg dels colors

Text i fons
Ací podeu canviar el color de les lletres i del fons de la pàgina que es fa servir en les pàgines en què no estan especificats. Per a modificar el color feu clic al botó que us mostra un exemple del color que es fa servir actualment.

Utilitza els colors del sistema
Si marqueu aquesta opciópreferència, en comptes d'usar els colors per defecte que heu seleccionat ací, es fan servir els colors per defecte del vostre sistema operatiu.

Colors dels enllaços
Ací podeu canviar els colors per defecte per als enllaços web. Per a modificar el color feu clic al botó que us mostra un exemple del color que es fa servir actualment.

Subratlla els enllaços
Per defecte, els enllaços se subratllen a les pàgines web, però podeu canviar-ho si desmarqueu aquesta opciópreferència. Recordeu que açò només defineix el comportament per defecte de les pàgines que no tenen definides unes regles pròpies.

Permet a les pàgines triar els colors propis, en comptes dels predeterminats
Per defecte, el Firefox utilitza els colors especificats per l'autor de la pàgina. Inhabilitant aquesta opciópreferència, tots els llocs utilitzen per defecte els vostres colors.

Llengües

Algunes pàgines web s'ofereixen en més d'una llengua. Feu clic al botó Trieu… per a especificar les vostres llengües preferides.

Diàleg de les llengües:
Per a afegir una llengua, feu clic a Afegeix una llengua…, trieu la llengua, i feu clic al botó Afegeix. Podeu suprimir una llengua seleccionant-la de la llista de llengües actives i fent clic al botó Elimina. Podeu ordenar les llengües per a determinar quina és la preferida quan una pàgina estigui disponible en dues o més llengües. Per a açò, utilitzeu els botons Mou amunt i Mou avall.
[[Finestra d'opcions Torna a l'article de la finestra d'opcionsde preferències]::

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More