Prevedite članke za pomoć!

Učinimo da Mozilla podrška govori na našem jeziku!

Članci podrške još uvijek nisu dostupni na našem jeziku? Želite li se pridružiti sjajnom timu koji ih prevodi? Pomoći ćete hiljadama korisnika na našem jeziku. Prilično herojski, zar ne?

Prijavite me »

Prevedite članke za pomoć na naš jezik

Kako to radi

  1. Prijavite se kao volonter
  2. Provjerite našu dokumentaciju
  3. Samo izmjenite članke na našem jeziku!
Prevođenjem jednog članka možete pomoći na hiljade korisnika na našem jeziku