Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

take files from a laptop backup and put on windows 7 / firefox

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 2 изгледи
  • Последен отговор от ken by ocean

more options

My laptop went dead. I would like to take files from a backup done a few months ago on the laptop -- and put them on an upgraded windows 7 computer. I only want a few files and my tax folder to be on the windows 7 computer ( from the laptop ). I do not know what would happen if the laptop backup C D was placed in the windows 7 computer.

Избрано решение

Mozilla Firefox stores all your personal settings, such as bookmarks, passwords and extensions, in a profile folder on your computer, in a location separate from the Firefox program.

Profile Backup and Restore

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (3)

more options

Избрано решение

Mozilla Firefox stores all your personal settings, such as bookmarks, passwords and extensions, in a profile folder on your computer, in a location separate from the Firefox program.

Profile Backup and Restore

more options

The Firefox profile folder is in /Appdata/Roaming/

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\
  • %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

The "Application Data" folder in XP/Win2K and the "AppData" folder in Vista/Windows 7+ are hidden folders.

more options

Thanks for the info --- This tells me what I am up against. I think i will wait to see if the laptop can be fixed . Thanks again