Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't Find Java On Add-Ons

  • 2 отговора
  • 8 имат този проблем
  • 23 изгледи
  • Последен отговор от Laura

more options

I Have Installed Java 7 Update 25 On Win 8 64-bit. But i can't find java on addons and can't verify java over here : www.java.com/verify/

Избрано решение

Did you download/install the 32-bit version of Java? Firefox is a 32-bit browser and will not use or recognize the 64-bit version of Java. Read the following carefully. Depending on the browsers installed on your system, you may need to download/install both 32-bit and 64-bit versions and keep both updated.


Other - Update to the lastest Firefox version 23.0.1. Information submitted with your question shows that you are using the out of date version 22.0.

Прочетете този отговор в контекста 👍 2

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

Did you download/install the 32-bit version of Java? Firefox is a 32-bit browser and will not use or recognize the 64-bit version of Java. Read the following carefully. Depending on the browsers installed on your system, you may need to download/install both 32-bit and 64-bit versions and keep both updated.


Other - Update to the lastest Firefox version 23.0.1. Information submitted with your question shows that you are using the out of date version 22.0.

more options

Oh yeah Installing 32 bit version of Java had Fixed the Problem. Thank you so much