Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Error when starting FireFTP

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от John99

more options

Error message= TypeError: document.getElementsByTagName(...)[0] is undefined URL= chrome://tidynetwork/content/overlay.js Line Number= 14

Всички отговори (1)

more options

Try ensuring FireFTP is fully updated. Another user had problems that were solved once updated. (see /questions/950081#answer-407368)