Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

In the Library window and in the "Edit This Bookmark" dialogue, auto-collapse the last expanded folder

  • 1 отговор
  • 2 имат този проблем
  • 15 изгледи
  • Последен отговор от drkh

more options

In the folder tree of the Library window (bookmark and history) and in the folder tree of the "Edit This Bookmark/New Bookmark" dialogue, after a folder is expanded, it won't collapse until the user manually clicks again on its expando button. Overtime, in a large folder tree, a lazy user like me may have lots of expanded folders waiting to be collapsed.

So, I am looking for an extension that can auto-collapse the last expanded folder, or at least adds a "Close All folders" button into the afore-mentioned window/dialogue.

I know the "Autoclose Bookmark&History Folders" extension. But it only deals with the side bar.

In the folder tree of the Library window (bookmark and history) and in the folder tree of the "Edit This Bookmark/New Bookmark" dialogue, after a folder is expanded, it won't collapse until the user manually clicks again on its expando button. Overtime, in a large folder tree, a lazy user like me may have lots of expanded folders waiting to be collapsed. So, I am looking for an extension that can auto-collapse the last expanded folder, or at least adds a "Close All folders" button into the afore-mentioned window/dialogue. I know the "Autoclose Bookmark&History Folders" extension. But it only deals with the side bar.

Променено на от drkh

Избрано решение

The "Auto Close Folder In Library" add-on does exactly what I want.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

The "Auto Close Folder In Library" add-on does exactly what I want.

Променено на от drkh