Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How do I re-attach a tab?

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 544 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

Using FF 9.0.1. This feature has been around for a while, but never thought to ask this question. The feature is - you can click on a tab, and then drag it, and it separates and becomes it's own window. Sometimes, I want to take a window and re-attach it to the other FF window I have open. Then that window becomes a tab. Or sometimes I have grabbed the tab and moved it from the window by mistake and want to put it back. How can I do that? I use both Windows XP Pro and Win7. Chris

Using FF 9.0.1. This feature has been around for a while, but never thought to ask this question. The feature is - you can click on a tab, and then drag it, and it separates and becomes it's own window. Sometimes, I want to take a window and re-attach it to the other FF window I have open. Then that window becomes a tab. Or sometimes I have grabbed the tab and moved it from the window by mistake and want to put it back. How can I do that? I use both Windows XP Pro and Win7. Chris

Избрано решение

Just drag it back in a similar manner. Firefox will not close the last tab in any window so create an additional tab if necessary (e.g. use keyboard shortcut Ctrl+ T) before moving the tab.

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (3)

more options

Избрано решение

Just drag it back in a similar manner. Firefox will not close the last tab in any window so create an additional tab if necessary (e.g. use keyboard shortcut Ctrl+ T) before moving the tab.

more options

See also bug489729 (Disable detach and tear off tab):