Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Since the new look I am missing my Settings tab and am unable to change my signature on emails

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 6 изгледи
more options

Since the new look on my email page I seem to be unable to change the signature on my outgoing email. My settings tab on the toolbar has gone missing.

Since the new look on my email page I seem to be unable to change the signature on my outgoing email. My settings tab on the toolbar has gone missing.