Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't insert hyperlink on Word document or email message

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 28 изгледи
more options

Ever since I switched to FF from IE, I can't insert hyperlinks either on Word document or email message. When I was using IE and wanted to insert hyperlink on a document (inc. email message), I just opened a hyperlink window, choose 'Browsed Page' and click on the web page from the list or click on the actual web page I wanted to hyperlink, and URL automatically appeared on a blank box on the hyperlink window, and that was done when I click 'OK'. But now the system doesn't seem to read any link for web pages at all. I suspect it's probably a compatibility problem between FF and Word and perhapse I need to change the setting on FF, but have no idea how to do it. Please help!! Thanks in advance.