Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

After installing Firefox Synch. Adobe Acrobat hangs. Remove and is okay. Reinstall, Acrobat hangs. Any suggestions?

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 5 изгледи
  • Последен отговор от AlbertHall

more options

I installed Firefox Synch on two Macintoshes, an iMac and a MacBook Pro, both running Lion OS. Running Firefox 7.0.1 and Adobe Acrobat Pro 9.4.6. Synching works fine, but on the MacBook Pro, now Acrobat hangs doing simple chores. Okay again if I remove Synch and problem returns if I re-activate the iMac Firefox Synch. Have restarted and run disk permissions repair. Any suggestions?

I installed Firefox Synch on two Macintoshes, an iMac and a MacBook Pro, both running Lion OS. Running Firefox 7.0.1 and Adobe Acrobat Pro 9.4.6. Synching works fine, but on the MacBook Pro, now Acrobat hangs doing simple chores. Okay again if I remove Synch and problem returns if I re-activate the iMac Firefox Synch. Have restarted and run disk permissions repair. Any suggestions?

Всички отговори (2)

more options

Did you install the Firefox Sync extension?
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firefox-sync/

Not needed on a Firefox 4+ version, it is a built-in feature.

more options

Using Firefox 7.0.1 so I guess no extension for me to add