Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

When I close a window, firefox then asks me whether I want to close my other open window - Can't I just close a window without having it affect my other windows??

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от totallytaz

more options

Scenario: Two Firefox windows are open. Problem: Everytime I close one window , firefox then asks me to confirm closing the other window. I have to click "cancel" twice coz the confirmation box (one about multiple tabs) always comes up twice . Seems to only happen when there's only 2 windows open in total (not 3 or more), and there are multiple tabs in the original window. Bottom line: Very annoying!

Всички отговори (2)

more options

How do you close that window?

If you use the close X in the top right corner on the title bar then you should only close that window.
If you use File > Exit/Quit the you close the Firefox program with all open windows.
You can use Alt + F to see a Close Window menu entry in the File menu.

more options

I use the close X. It's very strange!