Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Bookmarks sidebar is empty, bookmarks still there!

  • 1 отговор
  • 5 имат този проблем
  • 2 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

My bookmarks sidebar is suddenly completely empty. All my bookmarks are still there and I can see them on the bookmark drop-down menu and they work fine. I just can't have them display in the sidebar. History shows up fine in the sidebar. No new skins or add-ons installed recently. I updated to the latest version of firefox and it didn't help.

Of note: Firefox sync has been displaying an error message today as well and is not syncing.

Всички отговори (1)

more options