Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox cannot open some pages and does not load others properly, but Chrome and MacroShaft Internet Exploiter can.

  • Няма отговори
  • 13 имат този проблем
  • 10 изгледи
more options

MacroShaft Hotmail buttons do not work and the page sometimes does not look right. Utube does not look right and some web sites not load, so I get a "file not found" message when I use Firefox.

MacroShaft Hotmail buttons do not work and the page sometimes does not look right. Utube does not look right and some web sites not load, so I get a "file not found" message when I use Firefox.