Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't install version 7.0.1 on Windows 7 64 bits

  • Няма отговори
  • 26 имат този проблем
  • 2 изгледи
more options

I have Windows 7, 64 bits, and when trying to instal Firefox 7.0.1, all I get is the message: "The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86(32 bits) or x64(64 bits) version of the program, and then contact the software publisher". I surely need a 64 bits version of Firefox, but I didn't find a single word about this option in the Firefox website.