Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox and Firefox Profile Manager do not open

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 25 изгледи
more options

Recently, my Firefox browser has stopped opening when I click on it. It does start a process running (Firefox.exe *32), but no browser or error message pops up. I have tried restarting my computer and reinstalling Firefox. I have tried opening the Profile Manager as suggested in another help topic, but the same thing happens -- no Profile Manager window shows up, only the process Firefox.exe *32 running in the background.

Recently, my Firefox browser has stopped opening when I click on it. It does start a process running (Firefox.exe *32), but no browser or error message pops up. I have tried restarting my computer and reinstalling Firefox. I have tried opening the Profile Manager as suggested in another help topic, but the same thing happens -- no Profile Manager window shows up, only the process Firefox.exe *32 running in the background.