Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Lotus Notes Mail remotely gives me following "A problem has occurred which may have caused the current operation to fail. A problem has occurred which may have caused the current operation to fail." Works OK with IE9 64bit, IE9 32bit and Google Chrome.

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 3 изгледи
more options

I get Lotus Notes Mail from the Acton site link to the lotus domino server. Works fine in IE9 (32 & 64bit) and with Google Chrone. Google 7 gives the following error:- "A problem has occurred which may have caused the current operation to fail."

I get Lotus Notes Mail from the Acton site link to the lotus domino server. Works fine in IE9 (32 & 64bit) and with Google Chrone. Google 7 gives the following error:- "A problem has occurred which may have caused the current operation to fail."