Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Is it possible to increase the font size on the igoogle page?

  • 1 отговор
  • 2 имат този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от cor-el

more options

Recently the font size on the igoogle start up page seems to have become smaller - can it be increased to a more legible size?

Recently the font size on the igoogle start up page seems to have become smaller - can it be increased to a more legible size?

Всички отговори (1)

more options

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

You can use an extension to set a default font size and page zoom on web pages.