Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why do I receive the following message when I try to upload photos to my website on Web.com - An error has interrupted communication between your browser and the web site server?

  • Няма отговори
  • 3 имат този проблем
  • 35 изгледи
more options

I have never had a problem uploading photos to my website on WEB.com until I installed the newest version of Firefox. I am able to upload the photos but when I try to add them to my webpage I get the message - unexpected error - An error has interrupted communication between your browser and the web site server . Can you please help me with this.

I have never had a problem uploading photos to my website on WEB.com until I installed the newest version of Firefox. I am able to upload the photos but when I try to add them to my webpage I get the message - unexpected error - An error has interrupted communication between your browser and the web site server . Can you please help me with this.