Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

instant pages plus status bar

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 6 изгледи
more options

in 3.6 i just taype the address or part of it in the address bar and it gives me the page i want like ie. gmail > gives me gmail web page; cnn us > gives me cnn america. so how to change that on FF6?

and what about the status bar? is there anyway to put it back?

in 3.6 i just taype the address or part of it in the address bar and it gives me the page i want like ie. gmail > gives me gmail web page; cnn us > gives me cnn america. so how to change that on FF6? and what about the status bar? is there anyway to put it back?