Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

app tabs and web page tabs not saved when Apple Mac is powered down

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 3 изгледи
more options

Using Firefox with Apple Mac running OS X v 10.7.1 and Parallels 6, and Windows Vista as a virtual computer. Have Firefox 6.o installed on the Mac and Firefox 6.0 for Windows installed within Microsoft Vista running under Parallels 6 as a virtual machine. Issue 1) Within Mozilla on the Mac whenever I power down and restart the computer all my app tabs and web page tabs are lost except for my home page, even though I have set up Firefox preference to remember my open web pages/tabs. Issue 2) Within Firefox running within Vista on the virtual machine my web pages are remembered but I cannot figure out how to create a app tab.

Using Firefox with Apple Mac running OS X v 10.7.1 and Parallels 6, and Windows Vista as a virtual computer. Have Firefox 6.o installed on the Mac and Firefox 6.0 for Windows installed within Microsoft Vista running under Parallels 6 as a virtual machine. Issue 1) Within Mozilla on the Mac whenever I power down and restart the computer all my app tabs and web page tabs are lost except for my home page, even though I have set up Firefox preference to remember my open web pages/tabs. Issue 2) Within Firefox running within Vista on the virtual machine my web pages are remembered but I cannot figure out how to create a app tab.