Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I can't seem to copy & paste while I am using Firefox; but I can with Internet Explorer. What am I doing wrong? I guess I just don't understand how to do it.

  • Няма отговори
  • 5 имат този проблем
  • 1 изглед
more options

I am working in Ancestry.com. If I am in Internet Explorer, I can copy a picture & then paste it in my pictures, on my computer. If I am using Firefox, I don't understand which things to do to copy & then paste a picture, like I can in Internet Explorer. I prefer to use Firefox, but need to be able to use this copy & paste feature, often. I just downloaded Firefox, & started using it, again, yesterday. I just got a new computer in June.

I am working in Ancestry.com. If I am in Internet Explorer, I can copy a picture & then paste it in my pictures, on my computer. If I am using Firefox, I don't understand which things to do to copy & then paste a picture, like I can in Internet Explorer. I prefer to use Firefox, but need to be able to use this copy & paste feature, often. I just downloaded Firefox, & started using it, again, yesterday. I just got a new computer in June.