Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

The photo feature on Yahoo Mail does not work with Firefox... I get a black block; it works on Internet Explorer, however.

  • Няма отговори
  • 23 имат този проблем
  • 8 изгледи
more options

When I receive attached photos on Yahoo Mail the do not open. I click the photo and a screen comes up with the option Download or View Slideshow. Two weeks ago when I did this the slideshow would open and the photos could be seen. Now there is a graphic picture instead of a thumbnail photo. Now I simply get the black screen. There is not a problem on Explorer. This has just begun in the past two weeks.