Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

My laptop harddrive crashed. I have installed a new hard drive. I want to retreive all Firefox bookmarks and History. Is it possible? I use windows XP

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 7 изгледи
  • Последен отговор от imranrasheed1949

more options

I use a Windows XP Laptop and Firefox browser ( free don't remember the version). My hard drive crashed today 31.07.2011 and I installed a new hard drive with installed Windows XP. I have just downloaded Firefox 5.0.1 ( free version) and would like to retrieve all by previous bookmarks and HISTORY.

I use a Windows XP Laptop and Firefox browser ( free don't remember the version). My hard drive crashed today 31.07.2011 and I installed a new hard drive with installed Windows XP. I have just downloaded Firefox 5.0.1 ( free version) and would like to retrieve all by previous bookmarks and HISTORY.

Всички отговори (3)

more options

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Recovering+important+data+from+an+old+profile

Your old Profile is located here in Win XP and W2K:
drive:\Documents and Settings\Windows login user name\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\profile_name

more options

My old drive crashed and has been formatted and the data surely is lost ! Sorry I am not a computer expert. I thought I could retrieve old data from the Mozilla Firefox servers. Where exactly is W2K ??

more options

My old drive crashed and has been formatted and the data surely is lost ! Sorry I am not a computer expert. I thought I could retrieve old data from the Mozilla Firefox servers. Where exactly is W2K ??