Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How can I get unsorted bookmarks on the "Bookmarks" menu so I do not have to open the "Library" It is a pain in the ***.

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от bingerson51

more options

When I click on Bookmarks, folders I created are shown but I can not move the Unsorted Bookmarks to that menu. I have to open the Library to see it. I have copied it to a folder but it does not update it when a new bookmark is created. I know I can open the sidebar to see it but I do not want to loose the space on my browser window. Is there a way to do it. I have used FireFox for years and the is only time I have had to ask for help.

Всички отговори (2)

more options

This add-on will add the Unsorted Bookmarks folder to the Bookmarks menu.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unsorted-bookmarks-folder-menu/

more options

Great that worked just the way I wanted it to. Many Thanks