Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why I can't type Persian language In some secure web sites with "https" protecol?

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 21 изгледи
more options

In the web site of our central bank of our country, I want to Type Persian language in a text box. and the web site is automatically typing Persian if also keyboard language is on "EN". And I want FireFox to do right like that. I have that problem in the accounts page. not in home page or any other public pages of the web site. the web site is secure.

In the web site of our central bank of our country, I want to Type Persian language in a text box. and the web site is automatically typing Persian if also keyboard language is on "EN". And I want FireFox to do right like that. I have that problem in the accounts page. not in home page or any other public pages of the web site. the web site is secure.