Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Just downloaded the new FF. The addressbar (awesome bar) is not present. I have enabled all menu bars, but no addressbar. What should I do? Can't access URL's

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 15 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

From the top - (1)Tool bar (file, edit, view History, etc. (2) Active tabs (3) Speeddial (4) Bookmark menu

There is no address bar (awesomebar), or any other place to enter URL's. This makes it impossible to locate websites, or cut and paste URL's.

Всички отговори (1)

more options

Press F10 or tap the Alt key to bring up the "Menu Bar" temporarily.

Make sure that toolbars like the "Navigation Toolbar" and the "Bookmarks Toolbar" are visible: "View > Toolbars"

  • If items are missing then open the Customize window via "View > Toolbars > Customize" or via "Firefox > Options > Toolbar Layout"
  • If a missing item is in the toolbar palette then drag it back from the Customize window on the toolbar
  • If you do not see an item on a toolbar and in the toolbar palette then click the "Restore Default Set" button to restore the default toolbar set up.