Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

After upgrading from FF 4.01 to FF5.0 in Win7, my bookmarks disappeared. All bookmark backups postdate the FF5.0 update date. Did the update destroy all my pre-5.0 bookmarks? Tnx, Dale....

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 36 изгледи
more options

After upgrading from FF 4.01 to FF5.0 in Win7 Pro SP1, my bookmarks disappeared. All bookmark backup files now in the [D:\Users\Dale\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qw6u55m2.default\bookmarkbackups] folder postdate the FF5.0 update date. Did the update destroy all my pre-5.0 bookmarks? Only one Profile is in the [D:\Users\Dale\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles] folder. Tnx, Dale....

After upgrading from FF 4.01 to FF5.0 in Win7 Pro SP1, my bookmarks disappeared. All bookmark backup files now in the [D:\Users\Dale\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qw6u55m2.default\bookmarkbackups] folder postdate the FF5.0 update date. Did the update destroy all my pre-5.0 bookmarks? Only one Profile is in the [D:\Users\Dale\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles] folder. Tnx, Dale....