Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

missing awesome bar on Firefox 5.o, how to restore

  • 1 отговор
  • 3 имат този проблем
  • 35 изгледи
  • Последен отговор от David McRitchie

more options

I'm having two problems with Firefox 5.0.. First, there is no "awesome bar" on my home page.

Second, often I can not navigate to a web site. I get an error message that the program is having problems loading.

I'm having two problems with Firefox 5.0.. First, there is no "awesome bar" on my home page. Second, often I can not navigate to a web site. I get an error message that the program is having problems loading.

Всички отговори (1)

more options

Restore Navigation Bar

"Alt" > View > Toolbars > make sure Navigation bar has a check-marked

You can make Firefox Firefox 5.0 look like Firefox 3.6.18, see numbered items 1-10 in the following topic Fix Firefox 4.0 toolbar user interface, problems (Make Firefox 5.0, or 4.0.1, look like 3.6).