Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

bejeweled blitz for facebook stucks at loading page

  • Няма отговори
  • 19 имат този проблем
  • 14 изгледи
more options

i recently wanted to play bejewel blitz on facebook but i can't seem to play the game. whenever it goes to the loading page and it loads finish, it just freeze there. i am using the latest version of firefox and adobe flash player. i tried clearing cookies/caches but it still doesn't work. however i can play bejewel blitz on internet explorer. can any1 help me with this problem? thanks in advance.