Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I have a windows XP and I use evernote and it is not compatiable with mozilla 5 can i go back to mozilla 4

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 22 изгледи
more options

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4

I have a windows machine running XP pro and i recently updated to mozzilla 5. I also use evernote and it is not compatible with 5 can i go back to mozzila 4