Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I'm updating my plugins and java platform says Firefox is 32 bit. Is this correct? I'm running Windows7 home premium 64 bit.

  • Няма отговори
  • 7 имат този проблем
  • 14 изгледи
more options

At the java update site it says my Firefox 4 is 32 bit and I will have to download both the 32 and 64 bit versions. I have IE9 which is both 32 and 64 bit versions. My primary browser is Firefox 4. My OS is Windows Home premium 64bit. I personally have no problem with the 32 bit but I am curious to know.