Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Trying to start firefox 4 on Apple Imac. getting message "Your firefox profile cannot be loaded. It may be missing on inaccessible." how do I fix?

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 2 изгледи
more options

Initially this happened after closing FF and logging off Imac. But by Restarting(rebooting) I was able to start FF. Today nothing works. I am doing nothing fancy with Firefox, running both it and IMac pretty much as they came in box.