Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

why are all the videos did not load as usual?

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 1 изглед
more options

i can't seems to view all the videos through firefox lately. before this i could always view any video from any websites...however, since yesterday i can't. all i got are just blank page..the videos does not load just like they used to...easily..this becomes critical when i can't even load a video from You Tube anymore...when i click on the video column, it say "the video did not load"...please help me in this matter....i just want it to back to normal..thanks

i can't seems to view all the videos through firefox lately. before this i could always view any video from any websites...however, since yesterday i can't. all i got are just blank page..the videos does not load just like they used to...easily..this becomes critical when i can't even load a video from You Tube anymore...when i click on the video column, it say "the video did not load"...please help me in this matter....i just want it to back to normal..thanks