Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox no longer goes to my homepage (comcast.net). It tries to load a site called (video/x-ms-asf object) and then tries to run something on Windows Media Player.

  • Няма отговори
  • 6 имат този проблем
more options

Firefox no longer goes to my homepage (comcast.net). It tries to load a site called (video/x-ms-asf object) and then tries to run something on Windows Media Player.