Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

PDFs don't open upon download; download fails

  • Няма отговори
  • 10 имат този проблем
  • 43 изгледи
more options

Clicking on PDFs starts download, but download terminates with message such as this one (per Grab). Very frustrating. Work around of Ctrl-save file to a location, then go to the location to open, is poor solution.

I'm not able to post the .tif here, but the message runs: Download Error /.../{filename}.pdf could not be opened, because an unknown error occurred. Try saving to disk first and then opening the file.

Clicking on PDFs starts download, but download terminates with message such as this one (per Grab). Very frustrating. Work around of Ctrl-save file to a location, then go to the location to open, is poor solution. I'm not able to post the .tif here, but the message runs: Download Error /.../{filename}.pdf could not be opened, because an unknown error occurred. Try saving to disk first and then opening the file.