Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

what do the settimgs for firefox security options do

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

This is the exact error message when I open Firefox version 3.6.16. (AdChange For AdBlock Plus need the AdBlock Plus' add-on in order to work. Install it here.) I have repeatedly installed/uninstalled it again and again. This is why I wonder what the settings in the tools - options menus do or control. I have the AdBlock plus version 1.3.6 installed. This is the add-on that it keeps asking for. However it is already installed. Is there a settings problem in the options menus or is there a newer version of adblock plus?

This is the exact error message when I open Firefox version 3.6.16. (AdChange For AdBlock Plus need the AdBlock Plus' add-on in order to work. Install it here.) I have repeatedly installed/uninstalled it again and again. This is why I wonder what the settings in the tools - options menus do or control. I have the AdBlock plus version 1.3.6 installed. This is the add-on that it keeps asking for. However it is already installed. Is there a settings problem in the options menus or is there a newer version of adblock plus?