Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Message Boards don't remember which threads I have read

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

Since I have updated to new version of Firefox, the message boards I frequent no longer remember which threads I have already viewed.

Since I have updated to new version of Firefox, the message boards I frequent no longer remember which threads I have already viewed.